Χόκι- Πόκι

2010-09-29 17:45

Χόκι- πόκι, χόκι- πόκι

Χόκι- πόκι, είναι τρελός χορός!!!

Με το ένα χέρι εδώ

το ένα χέρι εκεί,

το ένα χέρι εδώ

και το κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χορόπηδώ

όπως το θέλω εγώ!!!

 

Και το άλλο χέρι εδώ

το άλλο χέρι εκεί,

το άλλο χέρι εδώ

και το κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χοροπηδώ

όπως το θέλω εγώ!!!

 

Με το ένα πόδι εδώ

το ένα πόδι εκεί,

το ένα πόδι εδώ

και το κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χορόπηδώ

όπως το θέλω εγώ!!!

 

Και το άλλο πόδι εδώ

το άλλο πόδι εκεί,

το άλλο πόδι εδώ

και το κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χοροπηδώ

όπως το θέλω εγώ!!!

 

Και το κεφάλι εδώ

και το κεφάλι εκεί,

και το κεφάλι εδώ

και το κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χοροπηδώ

Όπως το θέλω εγώ!!!

 

Και την κοιλιά εδώ

και την κοιλιά εκεί,

και την κοιλιά εδώ

και την κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χοροπηδώ

Όπως το θέλω εγώ!!!

 

Και τον ποπό εδώ

και τον ποπό εκεί,

και τον ποπό εδώ

και τον κουνάω όπως μπορώ

και κάνω χόκι- πόκι και χοροπηδώ

Όπως το θέλω εγώ!!!

 

Σημείωση: Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα μέλη του σώματός μας, π.χ. μάτια, μύτη, μαλλιά, ώμοι …κ.τ.λ.

 

Είμαστε σε κύκλο ή όλοι μαζεμένοι σ’ ένα σημείο. Ακούγεται το τραγούδι και ανάλογα με τα παραγγέλματα κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις.

 

Από το βιβλίο: Τραγουδοπαιχνίδια Θεοδωρίδης Νίκος, Θεσσαλονίκη, 1996