Χει- χο και ντέρι- ο

2010-10-20 23:39

Ο/Η… ήρθε στο σχολειό

στο σχολειό, στο σχολειό

Ο/Η… ήρθε στο σχολειό

χέι- χο και ντέρι- ο!

 

Είμαστε όλοι στο σχολειό

στο σχολειό, στο σχολειό.

είμαστε όλοι στο σχολειό

χέι- χο και ντέρι- ο!

 

Για να μάθουμε εδώ

για να μάθουμε εδώ

ήρθαμε όλοι στο σχολειό

χέι- χο και ντέρι- ο!

 

(Είμαστε σε κύκλο ή καθισμένοι στα παγκάκια της παρεούλας. Πρώτη η Νηπιαγωγός τραγουδάει το πρώτο τετράστιχο και το παιδί που ακούει το όνομά του μπαίνει στη μέση στον κύκλο. Το παιδί που είναι μέσα στον κύκλο τώρα θα καλέσει ένα άλλο παιδί με το όνομά του και όλοι μαζί τραγουδάμε το τετράστιχο. Συνεχίζεται το παιχνίδι έως ότου όλα τα παιδιά μπουν στον κύκλο. Έπειτα τραγουδάμε όλοι μαζί το δεύτερο και τρίτο τετράστιχο καθισμένοι πια στον κύκλο)