Χαλασμένο τηλέφωνο

2010-09-27 21:54

(Τα παιδιά είναι καθισμένα σε σειρά ή στον κύκλο. Το πρώτο παιδί σκέφτεται μια λέξη και την ψιθυρίζει στο αυτί του διπλανού του ώστε να μην ακούσουν οι άλλοι. Το παιδί αυτό με τη σειρά του το ψιθυρίζει και πάλι στον διπλανό του. Η διαδικασία συνεχίζεται και ο τελευταίος πρέπει να μαρτυρήσει σε όλους την λέξη που άκουσε. Συνήθως η τελευταία λέξη δεν έχει καμία σχέση με την αρχική που ψιθύρισε ο πρώτος… Παρ’ όλα αυτά εάν ο τελευταίος βρει την αρχική λέξη πηγαίνει μπροστά και λέει τη δική του.)