Τυφλόμυγα

2010-09-27 21:56

(Δένουμε σ’ ένα παιδί ένα μαντήλι στα μάτια του (τυφλόμυγα) για να μη βλέπει. Η τυφλόμυγα προσπαθεί στα τυφλά να πιάσει κάποιο από τα παιδιά που είναι γύρω του και τρέχουν ελεύθερα. Ο χώρος που κινούνται τα ελεύθερα παιδιά μπορεί να είναι οριοθετημένος, δηλαδή να βρίσκονται μέσα σ’ ένα λάστιχο. Όποιο παιδί πιάσει πρέπει και να μαντέψει ποιο είναι. Αν το βρει θα τα φυλάει εκείνο.)