Το χρώμα της μάγισσας

2010-09-27 21:15

Το χρώμα της μάγισσας να είναι…

 

(Είμαστε στην αυλή και ένα παιδί κάνει την μάγισσα. Κάθε φορά ζητάει από τα παιδιά ένα χρώμα λέγοντας το παραπάνω στιχάκι. Τα παιδιά θα πρέπει να τρέξουν να πιάσουν το αντίστοιχο χρώμα. Εάν ένα παιδί δεν προλάβει να βρει το αντίστοιχο χρώμα και το πιάσει η μάγισσα χάνει και κάνει εκείνο την μάγισσα.)

 

σημείωση:

1)   Στο παιχνίδι αυτό μπορούμε να σκορπίσουμε και κάποια αντικείμενα στην αυλή για να υπάρχει πληθώρα χρωμάτων.

2)  Το παιχνίδι αυτό μπορούμε να το παίξουμε και μέσα στην τάξη.