Στου Μανώλη την ταβέρνα

2010-10-12 17:03

Στου Μανώλη την ταβέρνα, έπεσε μια τουφέκια
Και ανοίξαν τα βαρέλια και χυθήκαν τα κρασιά
Ε ρε ζουμ τριανταένα, Ε ρε ζουμ τριανταδύο Ε ρε ζουμ τριαντάτρια και μισό.


Κι η Μανώλαινα φωνάζει, πω πω πω τι συμφορά
Που ανοίξαν τα βαρέλια και χυθήκαν τα κρασιά
Ε ρε ζουμ τριανταένα, Ε ρε ζουμ τριανταδύο Ε ρε ζουμ τριαντάτρια και μισό.