Στο σχολείο που πηγαίνω

2010-10-20 08:55

Στο σχολείο που πηγαίνω

παίζω, τρώω και μαθαίνω.

Όλα τα τακτοποιώ

είμαι παιδάκι καθαρό!

 

Τα παιχνίδια στη γωνιά τους

τα τουβλάκια στα κουτιά τους

Τα βιβλία καθαρά

Είναι όλα μια χαρά!

 

Τα σκουπίδια στο καλάθι

ε, αυτό το έχω μάθει.

Το σχολείο είναι καθαρό

τώρα φεύγω και εγώ!