Σι Μαριό

2010-09-28 00:03

Σι μαριό, μαριό, σι ντο ρε μι

μακαρό, μακαρό,

λέο, λέο, τιπ τιπ τιπ

λέο, λέο τιπ τιπ τιπ

One two three!!!

 

               

(Τα παιδιά κάνουν έναν κύκλο και απλώνουν τα χέρια τους. Ενώνουν τα χέρια  τους έτσι ώστε οι παλάμες τους να βλέπουν προς το μέσον του κύκλου. Στο δεξί χέρι βάζουν την παλάμη από πάνω, ενώ στο αριστερό βάζουν την παλάμη από κάτω. Τα παιδιά αρχίζουν να τραγουδούν το τραγούδι χτυπώντας το κάθε ένα με το δεξί του χέρι, την παλάμη του παιδιού που βρίσκεται στο αριστερό του χέρι. Όταν όμως φτάσουμε στο one, two, three, τότε το προτελευταίο παιδί πρέπει να πετύχει την παλάμη του παιδιού που είναι τελευταίο. Αν την χτυπήσει, τότε το βγάζει από το παιχνίδι και ο κύκλος μικραίνει. Αν δεν την χτυπήσει, τότε βγαίνει αυτό.)