Πως το τρίβουν το πιπέρι

2010-10-12 16:58

Πως το τρι, κι αμάν αμάν,

πως το τρίβουν το πιπέρι

πως το τρίβουν το πιπέρι

του διαβόλου οι καλογέροι.

 

Με τη μυ, κι αμάν αμάν,

με τη μύτη τρίβανε,

με τη μύτη τρίβανε,

σκορδοστουμπανίζανε.

 

Πως το τρι, κι αμάν αμάν,

πως το τρίβουν το πιπέρι

πως το τρίβουν το πιπέρι

του διαβόλου οι καλογέροι.

Με το γο, κι αμάν αμάν,

με το γόνα τρίβανε,

με το γόνα τρίβανε,

σκορδοστουμπανίζανε.

 

Πως το τρι, κι αμάν αμάν,

πως το τρίβουν το πιπέρι

πως το τρίβουν το πιπέρι,

του διαβόλου οι καλογέροι.

Με το κω, κι αμάν αμάν,

με τον κώλο τρίβανε,

με τον κώλο τρίβανε,

σκορδοστουμπανίζανε.