Που πας αφέντη μέρμυγκα

2010-10-12 17:14

Που πας αφέ-
Που πας αφέντη μέρμηγκα (2)
και είσαι αρματωμένος (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ τουμ

Έχω ένα αμπέ-
Έχω ένα αμπέλι στο γυαλό (2)
και πάω να το τρυγήσω (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Έχω ένα αμπέ-
Έχω ένα αμπέλι στο γυαλό (2)
που κάνει πέντε ρόγες (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Μα εγώ θα πα-
Μα εγώ θα πάω απ το χωριό (2)
να πάρω ένα γαιδούρι (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Στο δρόμο τα
Στο δρόμο τα ποδάρια του (2)
θα του τα κάνω ρόδες (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Να τρέχει να
Να τρέχει να ζαλίζομαι (2)
νάμαι σα μεθυσμένος (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Να με κοιτά-
Να με κοιτάζουν τα πουλιά (2)
να κόβεται η λαλιά τους (2)

Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και βουι βουι βουι
Λελετουμ - Λελετουμ - Λελετουμ
και τουμ τουμ του

Κι όποιου δε κό-
Κι όποιου δε κόβεται η λαλιά (2)
να φεύγει απ' τ' αμπέλι (2)