Πετάει- πετάει

2010-09-27 21:50

Πετάει- πετάει ο/ η / το…

 

(Ένα παιδί κάνει τη μάνα και προσπαθεί να παρασύρει τους συμπαίκτες του και να τους ξεγελάσει. Όλη η ομάδα ακουμπάει το δείχτη του χεριού του σ’ ένα σημείο. Η μάνα λοιπόν λέει το παραπάνω στιχάκι και  κάθε ένα παιδί πρέπει να σηκώσει ή όχι το δάχτυλό του ανάλογα με αυτό που θα πει: πετάει- πετάει το χελιδόνι/ το πεπόνι/ το παγώνι… Εάν κάποιος σηκώσει το δάχτυλό του σε κάτι που δεν πετάει χάνει, αλλά και αν δεν το σηκώσει σε κάτι που πετάει πάλι χάνει. Κερδίζει αυτός που δεν θα κάνει κανένα λάθος έως το τέλος.)