Παντρεύουνε τον κάβουρα

2010-10-12 10:10

Παντρεύουνε τον κάβουρα,
ώώώώώ

και του δίνουν τη χελώνα
Ντράγκα- ντρούγκα τα όργανα,

όρε τα όργανα


Καλέσαν και τον πόντικα,
ώώώώώ

τα συμβόλαια να γράψει
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,

όρε τα όργανα


Καλέσαν τον σκαντζόχοιρο,
ώώώώώ

για τα στέφανα ν' αλλάξει
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,
όρε τα όργανα


Καλέσαν και τον τζίτζικα
ώώώώώ

για να παίξει το βιολί του
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,
όρε τα όργανα

 

Καλέσαν και τον γάιδαρο
ώώώώώ

για να πάει να τραγουδήσει
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
όρε τα όργανα


Καλέσαν και το μέρμηγκα
ώώώώώ

τα προικιά να κουβαλήσει
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,
όρε τα όργανα


Καλέσαν και την αλεπού
ώώώώώ

για τις κότες να μαδήσει
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,
όρε τα όργανα


Καλέσαν και το βάτραχο
ώώώώώ

για νερό να κουβαλήσει.
Ντράγκα ντρούγκα τα όργανα,
όρε τα όργανα