Πάμε για κυνήγι;

2010-10-20 22:25

Πάμε για κυνήγι; Εγώ δε φοβάμαι....

Έχω το όπλο στην πλάτη και σφαίρες πολλές...

Συναντάμε ένα δέντρο.

Δεν μπορώ να πάω από μέσα

Δεν μπορώ να πάω από γύρω

Μόνο από πάνω, χοπ, χοπ, χοπ!!!

 

Συναντάμε μία σκάλα

Δεν μπορώ να πάω από μέσα

Δεν μπορώ να πάω από γύρω

Μόνο από πάνω, τακ, τακ, τακ!!!

 

Συναντάμε ένα βάλτο

Δεν μπορώ να πάω από μέσα

Δεν μπορώ να πάω από γύρω

Μόνο από πάνω, μπλιαχ, μπλιαχ, μπλιαχ!!!

 

Συναντάμε μια σπηλιά

μια ποληηηή βαθειά σπηλιά

Έχει κάτι τριχωτό

Τριχωτό και μαλλιαρό

Είναι μια αρκούδα. Α!Α!Α!Α!Α!Α!

 

Πάμε πίσω...

μπλιαχ, μπλιαχ, μπλιαχ

τακ,, τακ, τακ

χοπ, χοπ, χοπ!!!!

Ουφ γλιτώσαμε!!!!

 

 Τα παιδιά προσπαθούν με τη φωνή και το σώμα να μιμηθούν τους ήχους και τις κινήσεις από τις έννοιες που αναφέρονται στην ιστοριούλα.