Ο ψύλλος

2010-10-21 00:05

Τον ψύλλο τον επιάσανε, εν δυο τρία τέσσερα
τον ψύλλο τον επιάσανε, πέντε έξι εφτά.
(Τα χέρια μπροστά μας σταυρωμένα κουνλωντας τα σαν να φοράμε χοιροπέδες)


Στο δικαστή τον πάνε, εν δυο τρία τέσσερα
στο δικαστή τον πάνε, πέντε έξι εφτά.
(κάνουμε με τα χέρια μας τα σίδερα της φυλακής κουνώντας τα)

 

Το σκάει ο ψύλλος φεύγει, εν δυο τρία τέσσερα

το σκάει ο ψύλλος φεύγει, πέντε έξι εφτά.

(κουνάμε τα χέρια πάνω κάτω σαν να τρέχει)

 

Μέσα απ' την κλειδαρότρυπα, εν δυο τρία τέσσερα

μέσα απ' την κλειδαρότρυπα, πέντε έξι εφτά.

(κάνουμε με ένα χέρι σαν να βλέπουμε απ' την κλειδαρότρυπα)

 

Τον κυνηγάειτο ιππικό, εν δυο τρία τέσσερα

τον κυνηγάειτο ιππικό, πέντε έξι εφτά.

(χτυπάμε τα πόδια σαν να ακούγονται άλογα)

 

Μαζί με τα αεροπλάνα, εν δυο τρία τέσσερα

μαζί με τα αεροπλάνα, πέντε έξι εφτά.

(κουνάμε τα χέρια κάνοντας τα αεροπλάνα)


Τον κυνηγάει κι ο μάγειρας, εν δυο τρία τέσσερα

τον κυνηγάει κι ο μάγειρας, πέντε έξι εφτά.

(δείχνουμε με τα δύο δάχτυλα το μουστάκι του μάγειρα)

 

Μαζί με την κουτάλα, εν δυο τρία τέσσερα

μαζί με την  κουτάλα, πέντε έξι εφτά.

(κουνάμε το ένα χέρι ψηλά σαν να κρατάμε κουτάλα)

 

Του σπάει την κεφάλα, εν δυο τρία τέσσερα

του σπάει την κεφάλα, πέντε έξι εφτά.

(κάνουμε ότι χτυπάμε με το ένα χέρι το κεφάλι μας)