Νερό- νερό, Φωτιά- φωτιά

2010-09-29 17:27

Ένα παιδί έχει γυρισμένη την πλάτη του προς την ομάδα, και βρίσκεται μακριά της. Τα παιδιά αποφασίζουν που θα κρύψουν ένα αντικείμενο, το οποίο πρέπει να βρει το παιδί. Το παιδί που τα φυλάει γυρίζει και αρχίζει το ψάξιμο. Όταν πλησιάζει κοντά στο αντικείμενο η ομάδα φωνάζει φωτιά- φωτιά, για να καταλάβει ότι δεν πρέπει να φύγει μακριά. Όσο απομακρύνεται από αυτό φωνάζει νερό- νερό, για να καταλάβει το παιδί ότι πρέπει να φύγει από εκεί κοντά.