Μπιζ

2010-09-27 22:03

(Ένα παιδί κάνει τη «μάνα» και κρύβει τα μάτια του μέσα στα χέρια του έχοντας πλάτη προς τα υπόλοιπα παιδιά. Κάποιος τον χτυπάει . Όλοι φωνάζουν "μπιζζζζ" κουνώντας τον δεξιό τους δείχτη σαν έντομο που πετάει. Η «μάνα» ανοίγει τα μάτια της και προσπαθεί να μαντέψει ποιος μπορεί να ήταν αυτός που τη χτύπησε. Αν το βρει κάνει αυτός τη «μάνα». Αν όχι συνέχιζε το ίδιο παιδί.)