Μια ψείρα εδώ, μια ψείρα εκεί, μια ψείρα παραπέρα

2010-10-12 10:07

 

Μια ψείρα εδώ, μια ψείρα εκεί, μια ψείρα παραπέρα

Έκαναν τα κεφάλι μου σαν τρύπια κουνουπιέρα!!!

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Κι εγώ πηγαίνω στον γιατρό για να τον ερωτήσω

Εάν υπάρχει φάρμακο την ψείρα να νικήσω.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Και ο γιατρός μ’ απάντησε τι λες βρε πατριώτη

Η ψείρα είναι ωφέλιμη σ κάθε στρατιώτη.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Την πλένω με ζεστό νερό, την πλένω με σαπούνι

Μ’ αυτή η αφιλότιμη γίνεται σα γουρούνι.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Την πλένω με ζεστό νερό, την πλένω και με κρύο

Μ’ αυτή η αφιλότιμη γίνεται σα θηρίο.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Την πλένω με ζεστό νερό, την πλένω και με ΟΜΟ

Μ’ αυτή η αφιλότιμη κάνει τον τροχονόμο.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.

 

Την πλένω με ζεστό νερό, την πλένω και με TIDE

Μ’ αυτή η αφιλότιμη πετάει και το σκάει.

Ρούλαλα- ρούλαλα, έχω δυο καρούμπαλα

Το’ να εδώ, το άλλο εκεί, το τρίτο στην Αμερική.