Μια γίδα μια φορά

2010-10-12 13:36

Μια γίδα μια φορά
κουνώντας την ουρά
εχώθηκε κρυφά
να φάει κουκιά χλωρά

Κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
και μάσαγε γερά

Ο μπάρμπας ο κουκάς
την άρπαξε με μιάς
κι ευθύς ο φουκαράς
την πάει στους δικαστάς

Κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
και μάσαγε γερά

Η γίδα τότ’ εκεί
πολύ προσεκτική
τους νόμους μελετά
και της πηγαίνει νά

Κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
και μάσαγε γερά

Έχει πιά αντιληφθεί
πως θα τιμωρηθεί
αρπάζει το κλειδί
και φεύγει στη στιγμή

Κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
κουνούσε την ουρά
και μάσαγε γερά