Κρυφτό

2010-09-28 00:05

Πέντε, δέκα, δεκαπέντε

Είκοσι, εικοσιπέντε,

Τριάντα, τριανταπέντε…

………………………………….

Φτου και βγαίνω!!!

 

(Ένα παιδί τα φυλάει. Τα υπόλοιπα τρέχουν να κρυφτούν. Όποιο παιδί καταφέρει να «φτύσει» στο σημείο που φυλάει το παιδί, γλιτώνει. Αν κάποιο δεν προλάβει, και φτύσει η «μάνα», καίγεται και θα τα φυλάει μετά αυτός. Ωστόσο εάν το τελευταίο παιδί καταφέρει να φτύσει τους γλιτώνει όλους και ξαναφυλάει ο ίδιος.)