Γιούπι Γιαγια

2010-10-20 08:57

Ας χαρούμε τη Ειρήνη βρε παιδιά

ας χαρούμε την Ειρήνη βρε παιδιά.

Όχι πόλεμο και μάχη όχι όπλα και θανάτοι

μόνο αξίνες φτυάρια και πολλή δουλειά.

 

Τους πολέμους τώρα διώξτε μακρυά

τους πολέμους τώρα διώξτε μακρυά.

Κι αν στα χέρια κανείς πιάσει ένα τόσο πυραυλάκι

στον ποπό να βγάλει ένα τόσο δα σπυράκι.

 

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι γιαγια

Γιούπι γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για!!!

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Ας χαρούμε τη Ειρήνη βρε παιδιά

ας χαρούμε την Ειρήνη βρε παιδιά.

Όχι πόλεμο και μάχη όχι όπλα και θανάτοι

μόνο αξίνες φτυάρια και πολλή δουλειά.

 

Τους πολέμους τώρα διώξτε μακρυά

τους πολέμους τώρα διώξτε μακρυά.

Κι όποιος ξαναπιάσει αξίνα

στον ποπό να βγάλει ακίδα

και στο στόμα να του βάλλουν πιπεριά.

 

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για

Γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι γιαγια

Γιούπι γιούπι γιαγια γιούπι γιούπι για!!!