Βασιλιά- βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά

2010-09-27 21:49

Βασιλιά- βασιλιά

με τα δώδεκα σπαθιά

τι δουλειά;

Τεμπελιά!

 

Βασιλιά- βασιλιά

με τα δώδεκα σπαθιά

τι δουλειά;

 

       

 

(Ένα παιδί κάθεται κάπου ψηλά και κάνει τον Βασιλιά. Τα υπόλοιπα κάθονται μπροστά του και ρωτούν: Βασιλιά- βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά, τι δουλειά; Και ο Βασιλιάς απαντάει: Τεμπελιά! Τότε τα παιδιά συνεννοούνται μεταξύ τους και παριστάνουν χωρίς να μιλούν (κάνοντας παντομίμα), ότι κάνουν μια δουλειά. Ταυτόχρονα ρωτούν πάλι: Βασιλιά- βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά, τι δουλειά; Ο βασιλιάς πρέπει να μαντέψει τι δουλειά κάνουν τα παιδιά. Αν δε το βρει τα παιδιά φωνάζουν όχι και συνεχίζουν μέχρι να το βρει. Όταν τελικά ο βασιλιάς μαντέψει, τι δουλειά κάνουν, τότε τα παιδιά φωνάζουν «ναι» και σκορπίζουν τρέχοντας. Ο βασιλιάς τότε πρέπει να πιάσει ένα παιδί κυνηγώντας το, για να τα φυλάξει βασιλιάς. Έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται.)