Βήμα- βήμα πώς μ’ αρέσει…

2010-10-20 23:40

Βήμα- βήμα πώς μ’ αρέσει

τρέχω και αλλάζω θέση!!!

 

(Είμαστε καθισμένοι σε κύκλο ή στα παγκάκια στην παρεούλας. Πρώτη η Νηπιαγωγός τραγουδάει το παραπάνω δίστιχο και ζητάει από δύο παιδιά να αλλάξουν θέση μεταξύ τους, είτε δείχνοντας είτε φωνάζοντας τα ονόματά τους. Στη συνέχεια το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν με τη σειρά τα παιδιά και κάθε φορά ζητούν από δυο φίλους τους να αλλάξουν θέση. )