Ένα, δύο, τρία κόκκινο φως

2010-09-27 21:32

Ένα , δύο, τρία κόκκινο φώς!!!

 

(Ένα παιδί κάνει τη «μάνα» και τα φυλάει στον τοίχο γυρισμένο. Τα υπόλοιπα παιδιά σχηματίζουν μια γραμμή πίσω μακριά της. Στο διάστημα που η μάνα απαγγέλει: «ένα, δύο, τρία κόκκινο φως», τα παιδιά μπορούν να κάνουν ότι θέλουν και παίρνουν διάφορες στάσεις. Μόλις η «μάνα» σταματήσει, γυρίζει απότομα προς το μέρος των παιδιών, τα οποία πρέπει να ακινητοποιηθούν και να μείνουν ακίνητα σε όποια στάση είναι. Όποιος κουνηθεί καίγεται και βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται και κάθε φορά τα παιδιά προχωρούν προς τη «μάνα». Όταν φτάσουν πολύ κοντά της κάποιο παιδί μπορεί να την χτυπήσει στην πλάτη. Τότε η «μάνα» τρέχει και τα κυνηγάει ενώ εκείνα τρέχουν για να περάσουν τη γραμμή αφετηρίας. Αν κάποιο παιδί πιαστεί από τη «μάνα» πριν περάσει τη γραμμή τα φυλάει. Αν η «μάνα» δεν πιάσει κανένα παιδί τα φυλάει και πάλι.)