παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες

ΗΜΕPΟΜΗΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕPΑ
27 Ιανουαρίου Διεθνής Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος
4 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου
20 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
21 Φεβρουαρίου Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 
8 Μαρτίου Διεθνής Ημέρα Γυναικών
21 Μαρτίου Διεθνής Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων
21 - 27 Μαρτίου Εβδομάδα Αλληλεγγύης προς τους Λαούς που Αγωνίζονται Κατά του Pατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων
22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα για το Νερόύ
23 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
24 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης
25 Μαρτίου Διεθνής Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Δουλεμπορίου
25 Μαρτίου Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης στους Κρατούμενους και Αγνοούμενους Υπαλλήλους του ΟΗΕ
2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό
4 Απριλίου Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών 
7 Απριλίου Επέτειος Γενοκτονίας στη Ρουάντα
7 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
22 Απριλίου Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης
23 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων
25 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Ελονοσίας
26 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
28 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
3 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου
9 - 10 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πουλιών
15 Μαΐου Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
17 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας
21 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη
22 Μαΐου Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας
25 Μαΐου Ημέρα Αφρικής
29 Μαΐου

Διεθνής Ημέρα Κυανόκρανων

5 - 31 Μαΐου Εβδομάδα Αλληλεγγύης προς τους Λαούς Όλων των Κηδεμονευομένων Εδαφών
29 Μαΐου Διεθνής Ημέρα Προσωπικού των Ειρηνευτικών Δυνάμεων του ΟΗΕ  
31 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος
5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
8 Ιουνίου Παγκόσμια Ηµέρα Ωκεανών
12 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
14 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη
17 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας
20 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα για τους Πρόσφυγες
23 Ιουνίου  Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τις  Δημόσιες Υπηρεσίες 
26 Ιουνίου Διεθνής Ημέρα κατά της Χρήσης και Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών
26 Ιουνίου Διεθνής Ημέρα Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων
3 Ιουλίου Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών
11 Ιουλίου Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού
18 Ιουλίου Διεθνής Ημέρα Nelson Mandela
9 Αυγούστου Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών του Κόσμου
12 Αυγούστου Διεθνής Ημέρα Νεολαίας
19 Αυγούστου Παγκόσμια Ανθρωπιστική Ημέρα
23 Αυγούστου Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του
8 Σεπτεμβρίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
10 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών
15 Σεπτεμβρίου Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
16 Σεπτεμβρίου Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος
21 Σεπτεμβρίου Διεθνής Ημέρα Ειρήνης
24 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας  
27 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
27 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
28 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
1 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
2 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
4 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Οικισμών
5 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών
8 Οκτωβρίου  Παγκόσμια Ημέρα Όρασης
9 Οκτωβρίου  Παγκόσμια Ημέρα των Ταχυδρομείων 
10 Οκτωβρίου  Παγκόσμια Ημέρα για τη Ψυχική Υγεία  
14 Οκτωβρίου  Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών 
15 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας
16 Οκτωβρίου  Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού  
17 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
24Οκτωβρίου Ημέρα του Ο.Η.Ε.  
24 Οκτωβρίου  Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη
6 Νοεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια Πολέμων & Ενόπλων Συγκρούσεων  
10 Νοεμβρίου   Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
14 Νοεμβρίου   Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη  
16 Νοεμβρίου  Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Τροχαίων Ατυχημάτων  
16 Νοεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Ανεκτικότητα   
20 Νοεμβρίου  Παγκόσμια  Ημέρα του Παιδιού 
20 Νοεμβρίου  Ημέρα Βιομηχανοποίησης της Αφρικής  
21 Νοεμβρίου  Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης  
25 Νοεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών  
29 Νοεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό  
1 Δεκεμβρίου  Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS  
2 Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα για την Κατάργηση της Δουλείας
3 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία   
5 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
7 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας  
9 Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα κατά της Διαφθοράς 
10 Δεκεμβρίου Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
11 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα Βουνών 
18 Δεκεμβρίου  Διεθνής Ημέρα για τους Μετανάστες  
19 Δεκεμβρίου  Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία του Νότου με τον Νότο 
20 Δεκεμβρίου   Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης 
   
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΟΗΕ
21-27 Μαρτίου Εβδομάδα Αλληλεγγύης με τους Λαούς που Αγωνίζονται κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων 
23-29 Απριλίου Παγκόσμια Εβδομάδα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια
26 Απριλίου-2 Μαΐου Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση
25-31 Μαΐου Εβδομάδα Αλληλεγγύης με τους Λαούς των Μη Αυτοδιοικούμενων Εδαφών
1-7 Αυγούστου Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού
4-10 Οκτωβρίου Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος
24-30 Οκτωβρίου Εβδομάδα Αφοπλισμού
   
ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΗ ΟΗΕ
2011 Διεθνές 'Έτος Δασών
2011 Διεθνές Έτος Χημείας
2011 Διεθνές Έτος Ατόμων με Αφρικανική Καταγωγή
2010 Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας
2010 Διεθνές Έτος για την Επαναπροσέγγιση των Πολιτισμών
2010

Διεθνές Έτος Νεολαίας: Διάλογοι και Αλληλοκατανόηση (12/08/2010 - 11/08/2011)

2010 Έτος του Ναυτικού
 Η Διεθνής Οργάνωση Ναυτιλίας αποφάσισε να ονομάσει το 2010 «Έτος του Ναυτικού» ώστε να αποδώσει φόρο τιμής στους 1,5 εκατομμύριο ναυτικούς σε όλο τον κόσμο – άνδρες και γυναίκες- για την μοναδική και πολύ συχνά παραγνωρισμένη προσφορά τους στην ευημερία όλων μας
   
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΟΗΕ
2010 - 2020 Δεκαετία του ΟΗΕ για τις Ερήμους και τον Αγώνα κατά της Απερήμωσης
2008 - 2017 Δεύτερη Δεκαετία του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Φτώχειας
2006 - 2016 Δεκαετία Αποκατάστασης και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Κοινότητες που επλήγησαν από την Καταστροφή του Τσερνομπίλ το 1986
2005 - 2015 Διεθνής Δεκαετία Δράσης , “Νερό για Ζωή” (από τις 22 Μαρτίου 2005)
2005 - 2014 Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση υπέρ της Αειφόρου Ανάπτυξης
2005 - 2014 Δεύτερη Διεθνής Δεκαετία για τους Αυτόχθονες Λαούς του Κόσμου
2003 - 2012 Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού: Εκπαίδευση για Όλους
2001 - 2010 Διεθνής Δεκαετία για την Κουλτούρα της Ειρήνης και της Μη- Βίας για τα Παιδιά του Κόσμου
2001 - 2010 Δεύτερη Διεθνής Δεκαετία για την Εξάλειψη της Αποικιοκρατίας
2001 - 2010 Δεκαετία για την Καταπολέμηση της Ελονοσίας στις Αναπτυσσόμενες Χώρες, Ιδιαίτερα στην Αφρική