ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο "Τα φρούτα στη ζωή μας". Υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2012- 2013 από το κλασσικό και ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου μας. Δείτε το αρχείο εδώ
  • Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο "Θάλασσα γαλάζια- θάλασα πλατιά: Αντι- δρω για ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον". Υλοποιήθηκε στο σχολικό έτος 2013- 2014 από το κλασσικό και ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου μας. Δέιτε το αρχείο εδώ
  •